ความดันโลหิต เกี่ยวข้องกับ STROKE อย่างไร?

ความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุในการเกิด STROKE เพราะการอุดตัน รวมถึง เพิ่มโอกาสการแตกของเส้นเลือดในสมอง

ความดันโลหิตสูง ทำให้หลอดเลือดทั่วร่างกายเกิดความเครียด  รวมถึงเส้นเลือดที่สมอง หัวใจจึงทำงานหนักขึ้น ในการทำให้โลหิตไหลเวียน ความเครียด นี้สามารถทำลายหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดสมองเเข็งตัว และตีบลง  ทำให้หลอดเลือดเกิดการอุดตัน เลือดจึงไม่สามารถเคลื่อนที่ไปเลี้ยงสมองได้

ความดันในเส้นเลือดที่สูงขึ้น หัวใจจะทำงานหนักในการสูบฉีดเลือด อาจทำให้หลอดเลือดขยายตัว และก่อให้เกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันได้ นอกจากนี้ความดันที่สูงขึ้น อาจทำให้ความยืดหยุ่นของเส้นเลือดลดลง หลอดเลือดแคบลง และส่งผลเกิดการตีบตันของเส้นเลือดได้ 

หรืออีกกรณีหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่มีส่วนน้อย  คือ หลอดเลือดจะอ่อนแอลง  และ เกิดการแตกของเส้นเลือด

นอกจากนี้ความดันสูงยังอาจก่อให้เกิดอาการ ไตวาย ตาบอด หรือการรับรู้บกพร่องได้